กลยุทธ์แบล็คแจ็ค – วิธีรับความได้เปรียบเหนือคาสิโน

โดยทั่วไปแบล็คแจ็คจะรวมถึงการขับไพ่และจากนั้นในการจัดการการ์ดส่วนเกินจากสํารับ. การค้นพบจากการมุ่งเน้นไปที่รอบของแบล็คแจ็คโดยใช้การเขียนโปรแกรมพีซีที่ซับซ้อนแสดงให้เห็นว่าการขับไพ่เฉพาะจากสํารับทําให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ในขณะที่การอพยพของไพ่ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะทําให้ผู้ขายมีพื้นที่สูง. ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบพบว่าผู้เล่นมีขอบเหนือผู้ขายเมื่อมีมากกว่า 10s และ Aces ในสํารับระบาย. จากนั้นอีกครั้งในขณะที่การ์ดส่วนเกินส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าที่ทํางานอยู่ที่ไหนสักแห่งในช่วงสองและหกผู้ขายมีขอบ. เมื่อมีโอกาสที่ดาดฟ้าที่เหนื่อยล้านั้นประกอบไปด้วยการ์ดที่มีอัพไซด์ 7, 8 และ 9 สถานการณ์นั้นเป็นกลาง.

ดังนั้นวิธีการที่เชื่อถือได้ในการประสบความสําเร็จในการแข่งขันของแบล็คแจ็คคือหาวิธีตรวจสอบเด็คที่เหนื่อยล้าเพื่อตัดสินใจเมื่อคุณมีพื้นที่สูงและสล็อตออนไลน์ประโยชน์จากโอกาสของคุณ. วิธีการที่สําคัญในการรับความได้เปรียบเหนือสโมสรการพนันคือการพนันมากขึ้นเมื่อคุณเพลิดเพลินกับผู้ขาย, และดําเนินการน้อยลงเมื่อผู้ขายสนุกกับคุณ. ต่อไปนี้เป็นคําแนะนําเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบแบล็คแจ็คที่จําเป็นซึ่งคุณควรใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ของคุณต่อไป.

o ค้นหาตารางที่ยอดเยี่ยม - เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องสํารวจตารางแบล็คแจ็คอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเงื่อนไขการเล่นที่ดีที่สุด. สิ่งนี้จะรับประกันได้ว่าคุณมีเกมคู่กับบ้านโดยไม่มีฝ่ายใดได้รับผลประโยชน์เกินกว่า 0.5.

o นับ 10s และ Aces - หากมีมากกว่า 10s และ Aces อยู่หลังจากเล่นรอบหลักของการ์ด, คุณควรสร้างการเดิมพันของคุณให้ จํากัด หลายครั้งตามมูลค่าของการเดิมพันระดับฐานของคุณ. หากมีการ์ดเล็ก ๆ อยู่ในสํารับคุณควรทําการเดิมพันระดับจุดกึ่งกลางที่น่านับถือ.

o อัตราส่วนของไพ่ส่วนเกินเล็กน้อยถึงมาก - ในรอบประกอบคุณควรเปลี่ยนการเดิมพันตามสัดส่วนของบัตรที่มีมูลค่าต่ําเป็นบัตรความนับถือสูงที่อยู่ในสํารับ. ณ จุดที่มีไพ่ขนาดใหญ่กว่าคุณควรขยายการเดิมพันของคุณ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งเพื่อลดการเดิมพันของคุณหากมีไพ่เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งหมด. กลับสู่การเดิมพันระดับฐานของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากจัดสํารับใหม่.

o เอซยิ่งดี - วิธีขยายขอบของคุณในแบล็คแจ็คคือการตรวจสอบเอซที่อยู่ในสํารับ. นี่คือเหตุผลที่คุณจะได้รับเงิน 3 ถึง 2 สําหรับแบล็คแจ็คและการมีเอซที่เหลืออยู่มากขึ้นจะทําให้คุณได้เปรียบเหนือสโมสรการพนัน. หากไม่มีผลประโยชน์หรือความเสียหายที่ไม่ผิดเพี้ยนซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนของบัตรที่เหลือน้อยถึงใหญ่ - ปฏิเสธเดิมพันของคุณในกรณีที่เอซน้อยกว่าปกติ, และเพิ่มการเดิมพันของคุณสมมติว่าเอซมีมากขึ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.